Där du är. I landet eller livet.
Om avståndet till vård är långt så höjs den redan höga tröskeln till att söka psykisk vård ännu mer.
Mindler erbjuder psykisk vård oberoende av geografisk position och demokratiserar psykiskt välmående genom att erbjuda hjälp och stöd till folk i glesbygden.
En TVC vi filmade helt utan budget med ihoplånad utrustning. Kamerariggen var ett riktigt hemmabygge som bl.a. bestod av ett playstation.
Team: Gustav Gabrils, Simon Ghidey, Sofie Edman och Erica Hungler 

You may also like